kocioł BIOVERT

Z podajnikiem ślimakowym BIOVERT

Kocioł typu BIOVERT jest kotłem przystosowanym do spalania biopaliw stałych, którymi są pellety o średnicy 6 lub 8 mm. Kocioł zasilany jest automatycznym palnikiem samoczyszczącym z podajnikiem spiralnym, który sterowany jest zintegrowanym z nim regulatorem mikroprocesorowym. Urządzenie to cechuje wysoka efektywność cieplna do 94% i niska emisja substancji szkodliwych do atmosfery. W palniku kotła spala się tylko taka ilość paliwa, jaka jest konieczna do zrównoważenia aktualnego zapotrzebowania na ciepło ogrzewanego obiektu. Stałe produkty spalania, czyli popiół, na bieżąco są usuwane do popielnika podczas podawania kolejnych porcji paliwa. Regulator czuwa nad prawidłowym przebiegiem procesu spalania tak, aby utrzymywana była zadana temperatura.