MASZYNY ROLNICZE - KOTŁO-POL

Jak kupować na raty

Dzięki współpracy z biurem kredytowym nasi Klienci mają możliwość zakupienia kotłów i maszyn rolniczych na raty, także na odległość. Raty dostępne są dla osób fizycznych, a także dla osób prowadzących działalność gospodarczą czy rolniczą. Maksymalna kwota kredytu to 40 000 zł. Klient sam decyduje na jaki okres będą rozłożone raty (minimalny okres to 6 miesięcy, a maksymalny – 60 miesięcy), a także wybiera dzień płatności raty. Na oświadczenie można otrzymać kredyt do kwoty 5000 zł. W takiej sytuacji wymagany jest tylko dowód osobisty i ustne oświadczenie Klienta na temat osiąganych dochodów. W przypadku Klientów prowadzących działalność rolniczą mogą otrzymać kredyt na oświadczenie do kwoty 15 000 zł. Możliwość łączenia kilku źródeł dochodu.

Akceptowane źródła dochodów:
- umowa o pracę (minimum 3 miesiące)
- umowa zlecenie, o dzieło
- umowa najmu
- działalność gospodarcza (minimum 6 miesięcy)
- działalność rolnicza
- emerytura
- świadczenie przedemerytalne
- renta inwalidzka (Bank nie akceptuje renty socjalnej)
- renta rodzinna po zmarłym współmałżonku
- renta strukturalna

maszyny rolnicze, sadzarka do ziemniakow, sadzarka miskant energetyczny, producent maszyn, kotlopol maszyny rolnicze, rolnictwo mechanika, mechanizacja produkcji, mechanizacja rolnictwa
mechanika maszyn rolniczych, workownica do ziemniakow, producent workownic, pluczka do warzyw, producent pluczek warzyw, pluczka do ogorka, pluczka do szkla, pluczka do plastiku